• استفاده از موبایل های هوشمند با سرعت چشم گیری در حال افزایش بود و در سال 1399 با شیوع ویروس کرونا، تمایل مردم برای استفاده از اپلیکیشن های موبایل و اینترنت نیز بیشتر از قبل شد. امروزه از هر دو ایرانی حداقل یک نفر موبایل هوشمند دارد و این آمار صعودی می باشد. طراحی اپلیکیشن موبایل علاوه بر اینکه باعث می شود کاربران به سادگی به مصولات و خدمات و مطالب شما دسترسی پیدا کنند و سهولت دسترسی قابل توجهی را نسبت به وب سایت از طریق موبایل فراهم می کند.