باشگاه مشتریان همراه اول

سازمانی, فروشگاهی, برند سازی, طراحی تخصصی

فروشگاه انلاین شهروند

شرکتی, سازمانی, واکنشگرا, فروشگاهی, برند سازی

بانک صادرات

شرکتی, سازمانی, واکنشگرا, خبری

بانک کارافرین

شرکتی, سازمانی, خبری

فروشگاه بیوتی

شرکتی, پزشکی, فروشگاهی, برند سازی